Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Ψηφιακή Ευρώπη: Ένα Όραμα για τα επόμενα 5 ΈτηSlide show highlighting key points of Mrs Reding's speech.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου