Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Ηλεκτρονική Δημοκρατία στην Ελλάδα - www.opengov.gr
Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μια καινοτομία στο πλαίσιο αυτό είναι η λειτουργία ιστοσελίδας για την ανοικτή ("ανοιχτή" στο πρωτότυπο) διακυβέρνηση, στην ηλ. διεύθυνση: http://www.opengov.gr/

Πανελληνίως έγινε γνωστή η διαδικτυακή πλατφόρμα με την προκήρυξη θέσεων Γραμματέων Υπουργείων, πλην όμως, η λειτουργία της δεν σταμάτησε εκεί, αλλά πλέον επεκτείνεται και στη δημοσίευση νομοσχεδίων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Ήδη δημοσιεύονται τρία σχέδια νόμου, τα οποία οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται και να συμβάλλουν στη συζήτηση με την υποβολή σχολίων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής σχέδια νόμου: 1) Σχέδιο Νόμου για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 και λοιπές διατάξεις, 2) Πρόταση Νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών και 3) Σχέδιο της υπουργικής απόφασης για τα κρατικά αυτοκίνητα.

Η άποψή μας είναι ότι η κίνηση αυτή δίνει το "καλό παράδειγμα", καθώς κάνει τους πολίτες να συνηθίζουν στους θεσμούς της συμμετοχικής δημοκρατίας και να εμπιστεύονται την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μαθαίνοντας έτσι να διεκδικούν στο μέλλον, περισσότερα στον τομέα αυτό, πράγμα που ευχόμαστε και ελπίζουμε.

Από πολλές πλευρές σημειώθηκε ότι η σχετική κίνηση δεν έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και δεν θα υπεισέλθουμε στη συζήτηση αυτή που δεν μας αφορά. Απλώς, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορεί παρά να εγγραφεί στα θετικά της νέας κυβέρνησης και να ζητηθεί από τους λοιπούς πολιτικούς φορείς να καταθέσουν την άποψή τους και να συμβάλλουν με προτάσεις στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής δημοκρατίας.

Επισκεπτόμενοι τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο βλέπουμε ότι τα σχόλια που κατατίθενται είναι από απλούς πολίτες χωρίς ειδικές γνώσεις. Θα αναμένουμε να δούμε πως θα αξιοποιηθούν οι απόψεις των πολιτών από την κυβέρνηση, αλλά θα παρατηρήσουμε εκ προοιμίου ότι ζητούμενο είναι να λειτουργήσει και πραγματικά αμφίδρομα η ανοικτή διακυβέρνηση, αλλά και να εμπλουτισθεί και με άλλα στοιχεία με χαρακτήρα δημοψηφίσματος.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Χρησιμοποίηση φίλτρων για την αποτροπή παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςΈνα από τα θέματα που απασχολούν τη νομολογία των δικαστηρίων διεθνώς είναι η δημοσίευση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του Διαδικτύου, δίχως την άδεια του δημιουργού ή δικαιούχου, η οποία εγείρει θέμα ευθύνης του κατόχου του διαδικτυακού τόπου. Η νομολογία στα ζητήματα αυτά είναι πυκνή και συχνά αντιφατική !!

Γεγονός είναι ότι τα προβλήματα από τη δημοσίευση παράνομου περιεχομένου μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση φίλτρων στο Διαδίκτυο ή με το μπλοκάρισμα των διευθύνσεων που δημοσιεύουν το παράνομο περιεχόμενο. Πιο πρόσφορη είναι η μέθοδος του φιλτραρίσματος περιεχομένου, όπως είναι π.χ. η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εταιρία Audible
Magic, ήτοι, η χρήση μιας μοναδικής ψηφιακής αναπαράστασης κάθε προστατευόμενου έργου ("ψηφιακού αποτυπώματος"), το οποίο κάθε δικαιούχος εισάγει σε μια βάση δεδομένων που δημιουργείται για το σκοπό αυτό και με βάση το οποίο συγκρίνεται το περιεχόμενο που διακινείται στο δίκτυο ή φιλοξενείται σε ιστοσελίδες του παροχέα Διαδικτύου (ISP).

Βεβαίως, η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31) παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής των παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου από την ευθύνη για το περιεχόμενο που διακινούν ή φιλοξενούν, ενώ και το άρθρο 15 της οδηγίας προβλέπει ότι δεν υπάρχει γενική υποχρέωση για επιτήρηση του περιεχομένου. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη νομολογία να δεχθεί την ευθύνη του παροχέα (Jean Yves L. dit Lafesse v Myspace, Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 22 June 2007, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση: tinyurl.com/bdpm3a).

Μια αξιόλογη μελέτη στη θεματική αυτή, είναι το άρθρο της Χριστίνας Αγγελοπούλου,
Filtering the Internet for Copyrighted Content in Europe, IRIS, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση: http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus4_2009.pdf.en

Στο άρθρο αυτό εξετάζεται σε ποιες περιπτώσεις υπηρεσιών (απλή φιλοξενία ή παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου) είναι χρήσιμα τα φίλτρα Διαδικτύου και σε ποιες χρησιμοποιούνται ευρέως. Η συζήτηση αυτή οδηγεί στο ερώτημα αν τέτοια φίλτρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκουσίως ή η θα πρέπει η χρήση τους να καθίσταται υποχρεωτική από το νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση.

Η συγγραφέας αναλύει με εμβρίθεια τη διεθνή νομολογία και καταδεικνύει ότι για την απάντηση στο ερώτημα απαιτείται να εξετασθεί κατά πόσο συμβιβάζεται η μη υποχρέωση ενεργούς αναζήτησης παράνομου περιεχομένου εκ μέρους των παροχέων με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Και βεβαίως, φραγμός στον έλεγχο του περιεχομένου είναι το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφόρησης που προστατεύεται από το άρθρο 10 ΕΣΔΑ.

Τέλος, εύλογα θεωρεί η συγγραφέας ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να επεκταθεί στα ζητήματα αυτά. Τούτο θα έχει συνέπειες, ασφαλώς, όσον αφορά και τη χρήση φίλτρων του διαδικτύου.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Ψηφιακή Βρετανία
Στις 16-7-2009, η Κυβέρνηση της Βρετανίας δημοσίευσε την Έκθεση “The Digital Britain Report”, η οποία περιέχει το στρατηγικό όραμά της για τη διασφάλιση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

Δείτε την τελική έκθεση και την περίληψη.

Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις και ενέργειες για την προώθηση και την προστασία του ταλέντου και της καινοτομία στις δημιουργικές βρετανικές βιομηχανίες, για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και τη στήριξη των τοπικών ειδήσεων, και παρουσιάζει πολιτικές για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελειών από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η έκθεση είναι μία από τις κεντρικές πολιτικές δεσμεύσεις στο μελλοντικό σχέδιο της Κυβέρνησης της Βρετανίας για το Μέλλον (Building Britain's Future plan) και το σχέδιο νομοθετικού προγράμματος.

Τα μέτρα της Ψηφιακής Βρετανίας περιλαμβάνουν:

• Θεσπίζεται τριετές Εθνικό Σχέδιο για τη βελτίωση της ψηφιακής Συμμετοχής
• Καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σήμερα έως το 2012
• Ταμείο Next Generation για επενδύσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες του αύριο
• Ψηφιακό ραδιόφωνο αναβάθμιση από το τέλος του 2015
• Απελευθέρωση του ραδιοφάσματος κινητών, ενίσχυση της κάλυψης 3G και επιτάχυνση της επόμενης γενιάς κινητών υπηρεσιών
• σταθερό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας
• στήριξη για σχέσεις ιδιωτών – δημόσιου για τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου προς χρήση δημοσίων υπηρεσιών
αναθεωρημένη ψηφιακή αρμοδιότητα για το Channel 4
• διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά νέα

Βλέπε επίσης:

BIS - Consultation on legislation to address illicit peer-to-peer (p2p) file-sharing. This consultation period has been extended to the 29 September 2009.

Additional reports published along side the report can be found on the latest news and publication page.

Ιστολόγιο: Legal Informatics Blog

Ένα αξιόλογο ιστολόγιο με τίτλο: "Legal Informatics Blog" Scholarly & Professional Commentary on Legal Information Systems
και θεματολογία σχετική με τη νομική πληροφορική λειτουργεί στη διεύθυνση:

http://legalinformatics.wordpress.com/
Το εν λόγω ιστολόγιο ασχολείται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική θεματολογία σε σχέση με τα συστήματα νομικής πληροφορικής και τη μελέτη τους. Βλ. About

Το ιστολόγιο συνοδεύεται και από τον ιστοχώρο με τίτλο “Legal Information Systems & Legal Informatics Resources”.

Διαχειριστής του ιστολογίου είναι ο Robert Richards, ο οποίος είναι βιβλιοθηκονόμος κάτοικος της Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ, και μελετά τα συστήματα νομικής πληροφορικής.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Law and ICT Shared Virtual Campus


Registration in the Law&ICT Shared Virtual Campus

The registration in the LAW&ICT Shared Virtual Campus e-learning offer (Official offer, LEFIS Master, LEFIS Specialization Certificates and LEFIS courses of Professional specialization) is open. The brochure that provides information about the courses is here

The references to the registration, contents and participation in the Master, Certificates and courses will be given by:

Administrative questions

FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PºFernando el Católico, 2, entr.
50005 Zaragoza
+34 976 351508
formacion@feuz.es


Academic questions

Fernando Galindo Ayuda
Facultad de Derecho
Tel.- +34 976761455
cfa@unizar.esSyllabus/Contents of the Law&ICT Shared Virtual Campus Courses offer

The Syllabus/Contents of the Law&ICT Shared Virtual Campus Course offer for 2009-10 is here


On European Virtual Campuses

The link to the REVICA project (Reviewing European Virtual Campuses) is here