Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Μελέτη για την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Για πρώτη φορά επιστήμονες του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιστημών Η/Υ στο Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ερεύνησαν το ποσοστό επιτυχίας των μηνυμάτων ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το περιθώριο κέρδους που αφήνει η δραστηριότητα αυτή στους αποστέλλοντες τέτοια μηνύματα. Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύθηκαν στη μελέτη: "Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion".
http://www.icsi.berkeley.edu/gfx/nav/logo.gif

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

Συνεδριο: International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries

Συνέδριο:

International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries

QQML2009

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference


Chania, Crete, Greece: 26-29 of May 2009

Qualitative and Quantitative Methods (QQM) are proved more and more popular tools for Librarians, because of their usefulness to the everyday professional life. QQM aim to the assessment and improvement of the services, to the measurement of the functional effectiveness and efficiency. QQM are the mean to make decisions on fund allocation and financial alternatives. Librarians use also QQM in order to determine why and when their users appreciate their services. This is the start point of the innovation involvement and the ongoing procedure of the excellent performance. Systematic development of quality management in libraries requires a detailed framework, including the quality management standards, the measurement indicators, the self-appraisal schedules and the operational rules. These standards are practice-oriented tools and a benchmarking result. Their basic function is to express responsibly the customer (library user) -supplier (library services) relationship and provide a systematic approach to the continuous change onto excellence. The indoor and outdoor relationships of libraries are dependent of their communication and marketing capabilities, challenges, opportunities and implementation programmes.

Keynote speakers

Abstract/Paper submissionProposed Session: Digital libraries: legal and ethical issues


I. Intellectual Freedom and Digital Libraries
Maria Bottis, Lecturer, Ionian University

Intellectual freedom is a standard value in the libraries Bill of Rights and many ethical codes. The paper will discuss how this value relates to digital libraries.II. Creation of digital libraries: copyright law and database law issues

Tatiana-Eleni Sinodinou, PhD, Attorney-at-Law


This paper deals with current legal issues on copyright law in digital libraries. The respect of copyright law principles is an issue of major importance for the development of digital libraries. The creation of digital libraries is based on the digitalization of works protected by copyright and presupposes the authorization of the right holders. At the same time, digital libraries can be protected by copyright law as electronic databases and by the database sui generis right.
In the first part, we will focus on copyright issues raised by the creation of digital libraries. In the second part, we will analyze the possibility of protection of digital libraries by copyright law and by the database sui generis right.

III. Protection of personal Data in digital libraries:

Ioannis Iglezakis, Visiting Lecturer (Aristotle University), PhD, Attorney-at-Law

This paper addresses the data privacy issues concerning digital libraries. In the digital environment, collection, storage and processing of personal information is increased and this is also the case with digital libraries. A great number of personal data is undergoing processing in digital libraries and, therefore, new risks are emerging for the privacy of individuals, whose personal data are stored and processed. It is thus necessary to establish a policy for the protection of personal data, which could be adopted by digital libraries. Privacy should also be the subject of code of ethics that would promote self-regulation.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Η νομιμότητα της καταγραφής εικόνας και ήχου με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και με μαγνητοφώνηση και η χρήση των σχετικών αρχείων ως αποδεικτικών μέσωνΜε αφορμή τα όσα διαδραματίζονται στο πλαίσιο της εξέτασης μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο του Βατοπεδίου ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τη νομιμότητα της καταγραφής συνομιλιών με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ή με μαγνητοφώνηση. Συγκεκριμένα, βλέπουμε να προσκομίζονται στην παραπάνω Επιτροπή βιντεοσκοπημένες συνομιλίες προς αντίκρουση των ισχυρισμών μαρτύρων, οι οποίες προβλήθηκαν προηγουμένως από τηλεοπτικό σταθμό, ενώ ακούγεται ότι υπάρχουν και μαγνητοφωνήσεις ιδιωτικών συνομιλιών.
Πέρα από τις πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος αυτού, στις οποίες δεν θα υπεισέλθουμε εδώ, καθίσταται αναγκαίο να προβούμε σε ορισμένες διαπιστώσεις σε σχέση με τη νομιμότητα της βιντεοσκόπησης και μαγνητοσκόπησης ιδιωτικών συνομιλιών.
Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η καταγραφή δεδομένων ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς, σχετικά βρίσκει εφαρμογή ο ν. 2472/1997, όπως επανειλημμένα έχει κρίνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. την υπ’ αριθ. 1122/2000 οδηγία της Αρχής). Ως εκ τούτου, η λήψη εικόνας από κάμερα κλειστού κυκλώματος μπορεί να γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η πρόληψη της κλοπής αγαθών ή αποτροπής ληστείας, ή ακόμη, όταν σκοπός επεξεργασίας είναι η πρόληψη ή καταστολή του εγκλήματος, οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές ή αστυνομικές αρχές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η βιντεοσκόπηση δεν θα είναι, ασφαλώς, νόμιμη.
Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου λειτουργεί μόνιμα ή συνεχώς τέτοιο κλειστό κύκλωμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αρχή τη λειτουργία του, καθώς και να ενημερώνει τα πρόσωπα που κινούνται σε χώρο που βιντεοσκοπείται για το γεγονός αυτό.
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι το εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό είναι προϊόν παράνομης επεξεργασίας δεδομένων, αφού δεν συντρέχει εν προκειμένω κανείς από τους παραπάνω λόγους, ενώ αντίστοιχα παράνομη είναι και η μαγνητοφώνηση ιδιωτικών συνομιλιών, αλλά και η προβολή όλων αυτών από τηλεοπτικούς σταθμούς. Τέλος, το υλικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο τόσο ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 19 § 3 του Συντάγματος.
Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την αθέμιτη καταγραφή συνομιλιών συμπληρώνει ο ν. 3674/2008, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 370Α ΠΚ. Αυτό προβλέπει στη δεύτερη παράγραφο ότι όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου. Τέλος τιμωρείται και η χρήση (με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών) της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους παραπάνω τρόπους.

Βλ. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης
Ειδικός Επιστήμονας Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Νέο πακέτων προτάσεων της Επιτροπής για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ


Στις 7 Νοεμβρίου 2008 η Επιτροπή παρουσίασε νέα νομοθετικά κείμενα για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος στις τηλεπικοινωνίες. Με αυτά επιχειρείται συμβιβασμός μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, το Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων στις τηλεπικοινωνίες, με σκοπό να δημιουργηθεί ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών με βελτιωμένα δικαιώματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός και επενδύσεις για να τονωθούν η αφομοίωση διασυνοριακών υπηρεσιών και οι ασύρματες, υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις για όλους (IP/07/1677).

Τα νέα κείμενα που παρουσίασε η Επιτροπή θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών τηλεπικοινωνιών, στις 27 Νοεμβρίου 2008. Επίκεντρο των κειμένων συμβιβαστικής λύσης αποτελεί η δημιουργία ενός νέου, μικρού, ανεξάρτητου γραφείου των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή των κανονιστικών μέτρων στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται ότι, έως το 2010, θα αποκτήσει ισχύ νόμου και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα κείμενα αυτά είναι τα εξής:

Τροποποιημένη πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με
τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών - COM(2008) 724 final

Τροποποιημένη πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών - COM(2008)723 final

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) - COM(2008) 720 final

Βλ. την Ανακοίνωση Τύπου

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Επιτροπή δρομολογεί διαβουλεύσεις για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει στη μετάβαση στο Web 3.0

IP/08/1422
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Η Ευρώπη θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στη νέα γενεά Διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε σήμερα σε αδρές γραμμές τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο επόμενο κύμα της «επανάστασης στον τομέα των πληροφοριών», που θα ενταθεί κατά τα επόμενα έτη λόγω εξελίξεων όπως η κοινωνική δικτύωση, η αποφασιστική στροφή σε επιγραμμικές (on-line) επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι νομαδικές υπηρεσίες με βάση το σύστημα GPS και η κινητή τηλεόραση και η ανάπτυξη ευφυών ετικετών. Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές με τις πολιτικές που ασκεί για στήριξη ανοικτών και ευνοϊκών στον ανταγωνισμό δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκνομες ενέργειες. Σήμερα δρομολογήθηκε από την Επιτροπή δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο η ασκούμενη πολιτική και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ανταποκριθούν στις εν λόγω ευκαιρίες. Στην έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζεται επίσης ένας νέος δείκτης ευρυζωνικών επιδόσεων (BPI), με τον οποίο συγκρίνονται οι εθνικές επιδόσεις σε καίριας σημασίας πτυχές όπως η ταχύτητα, η τιμή, ο ανταγωνισμός και η κάλυψη ευρυζωνικότητας. Η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είναι οι πρωταθλητές με βάση αυτόν τον δείκτη ευρυζωνικότητας, ο οποίος συμπληρώνει τον πλέον παραδοσιακό δείκτη ευρυζωνικής διείσδυσης που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.
«Το Διαδίκτυο του μέλλοντος θα αλλάξει ριζικά την κοινωνία μας», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. «Το Web 3.0 σημαίνει αδιάλειπτη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, επιχειρηματική δραστηριότητα, ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση με ταχύτατα, αξιόπιστα και ασφαλή δίκτυα. Σημαίνει το τέλος του διαχωρισμού μεταξύ κινητών και σταθερών γραμμών. Σηματοδοτεί άλμα δεκαπλασιασμού της κλίμακας του ψηφιακού σύμπαντος που θα έχει συντελεστεί το έτος 2015. Η Ευρώπη διαθέτει την τεχνογνωσία και τη χωρητικότητα δικτύων ώστε να ηγηθεί του μετασχηματισμού αυτού. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία και χρησιμοποίηση του Web 3.0 στην Ευρώπη.»
Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι χρήστες Διαδικτύου έχουν πρόσβαση σε ταχύτερο και φθηνότερο Διαδίκτυο: οι μισοί από αυτούς είχαν πρόσβαση, στα τέλη του 2007, σε ευρυζωνικό δίκτυο ταχύτητας μεγαλύτερης από 2 megabits ανά δευτερόλεπτο (MBps), ταχύτητα διπλάσια απ’ ό,τι προ ενός έτους και η οποία υποστηρίζει την μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω του Διαδικτύου. Το ευρυζωνικό δίκτυο καλύπτει ποσοστό 70% του πληθυσμού της υπαίθρου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, μειώνοντας το χάσμα μέχρι το ποσοστό συνολικής κάλυψης (93%). Το προηγούμενο έτος, η κάλυψη της υπαίθρου με ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκε στην ΕΕ-25 κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.
Αυτό σημαίνει ότι αναδύεται μια νέα γενεά χρήσης Διαδικτύου, είναι δε σαφές το δυναμικό για την οικονομία της Ευρώπης. Ενώ το 2007 δικτυακούς τόπους Web 2.0 χρησιμοποιούσε το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρηματικές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου, αναμένεται ότι το διάστημα 2006-2011 θα αυξηθεί παγκοσμίως κατά 15% το βασιζόμενο στο Διαδίκτυο λογισμικό επιχειρήσεων.
Οι εφαρμογές νέας τεχνολογίας θα χρειαστούν καθολική διαδικτυακή κάλυψη. «Internet των πραγμάτων» σημαίνει ότι μέσω του Διαδικτύου θα πραγματοποιείται ασύρματη αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών, οχημάτων, συσκευών, αισθητήρων και πολλών άλλων διατάξεων. Η τεχνολογία αυτή ήδη καθιστά δυνατές ηλεκτρονικές κάρτες εισιτηρίων και θα επιτρέψει σε κινητές συσκευές να ανταλλάσουν πληροφορίες για την εκτέλεση πληρωμών ή την ανάκτηση πληροφοριών από διαφημιστικές πινακίδες. Προβλέπεται ότι η τεχνολογία αυτού του είδους θα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύρια τηλέφωνα το έτος 2015.
Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν μείζονες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, εφόσον υπάρξουν επαρκείς επενδύσεις σε ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας και στήριξη για καινοτομία και έρευνα. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής δηλώνεται ότι η ΕΕ πρέπει να τονώσει τις επενδύσεις σε ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενεάς, εντείνοντας, για παράδειγμα, την εμπλοκή τοπικών αρχών οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγωγούς διέλευσης (ή την εκσκαφή τάφρων για την εγκατάσταση νέων τέτοιων αγωγών) για καλώδια οπτικών ινών ταχύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων σε πόλεις, με την εξασφάλιση του ανταγωνισμού στο Διαδίκτυο, την αποφυγή της επιβολής άδικων περιορισμών στην επιλογή των καταναλωτών, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στη χρήση του Διαδικτύου και τη χρηματοδότηση της έρευνας στο Διαδίκτυο του μέλλοντος.
Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τον νέο δείκτη ευρυζωνικών επιδόσεων ΒΡΙ, ο οποίος συγκρίνει τον ανταγωνισμό, την κάλυψη, την ταχύτητα και την ποιότητα της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ανά την Ευρώπη (βλ. Παράρτημα). Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ έχει ήδη τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις εν λόγω ευρυζωνικές ευκαιρίες, χάρη σε ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για επενδύσεις. Ο δείκτης κατατάσσει τα επιτεύγματα των χωρών της ΕΕ στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας με γνώμονα τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ταχύτερων ευρυζωνικών υπηρεσιών, ώστε να τονίζονται οι προτεραιότητες για βελτίωση.
Ο δείκτης δείχνει σαφώς ότι η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες προηγούνται στην ΕΕ, χάρη σε φιλικό για τον ανταγωνισμό περιβάλλον καθώς και πολίτες και επιχειρήσεις που διαθέτουν τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν προηγμένες υπηρεσίες. Αντιθέτως, ο περιορισμένος ανταγωνισμός μπορεί να αναστείλει επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες και να συνεπάγεται υψηλές τιμές. Κοινωνικοί παράγοντες όπως η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, η περιορισμένη διείσδυση προσωπικών υπολογιστών και οι ανεπαρκείς δαπάνες σε τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών φαίνεται επίσης ότι αποτελούν σοβαρούς φραγμούς για περαιτέρω εξελίξεις.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα δίκτυα και το Διαδίκτυο του μέλλοντος διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το «Ίντερνετ των πραγμάτων» διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Ψηφιακές βιβλιοθήκες - η περίπτωση της Europeana


Με το σχέδιο δράσης i2010 η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθεί μια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των ΜΜΕ, θα ενισχυθεί η έρευνα και ανάπτυξη καινοτομικών και θα βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και η ποιότητα της ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία των ψηφιακών βιβλιοθηκών "i2010: Digital Libraries Initiative", με στόχο την παροχή πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης (βιβλία, εφημερίδες, ταινίες, χάρτες, φωτογραφίες, μουσική κλπ.) και τη διατήρησή της για τις επόμενες γενεές.

Στις 20.11.2008 ανακοινώθηκε η λειτουργία της Europeana (www.europeana.eu), η οποία θα αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης σε αντίγραφα από ψηφιακές συλλογές που διατηρούνται σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία. Έτσι, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύει σε διάφορες χώρες προκειμένου να κάνει έρευνα για ένα έργο, αλλά θα μπορεί να ανευρίσκει όλο το σχετικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, στο Διαδίκτυο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ιστοχώρος της Europeana από την αρχή της λειτουργίας του δέχθηκε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και αναγκάσθηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία, ωστόσο, ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Βλ. σχετική αρθρογραφία:

Europeana, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Google News

Europeana, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου

Με την υπ' αριθ. 48/2008 της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η χορήγηση εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα σε βουλευτές, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό και η χορήγηση αυτών δεν "κωλύεται από το ν. 2472/1997".

Ειδικότερα, ορισμένοι βουλευτές ζήτησαν από το ΙΚΑ να κατατεθούν στη Βουλή, στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/97, οι ατομικές αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος με αντικείμενο τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου με το ΙΚΑ και οι αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ίδρυμα, τις οποίες υπέβαλαν τα πρόσωπα, τα οποία τελικά επελέγησαν, με τα δικαιολογητικά τους.

Η Αρχή δέχθηκε ότι τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ότι ο κοινοβουλευτικές έλεγχος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πολιτεύματος, ενώ η κατάθεση των στοιχείων των οποίων ζητείται η χορήγηση, εντάσσεται στα πλαίσια του ελέγχου αυτού. Συνακόλουθα, δέχθηκε ότι μετά από στάθμιση της ανάγκης άσκησης αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για για τη διαπίστωση τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κατά την ανάθεση από δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό έργου σε πολίτες και αφετέρου το μέγεθος προσβολής, δια της αναπόφευκτης δημοσιότητας, της προσωπικότητας των πολιτών που ζήτησαν με υποβολή βιογραφικού σημειώματος την ανάθεση του έργου, πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των ερωτώντων βουλευτών για πρόσβαση στα τηρούμενα στο ΙΚΑ έγγραφα για την επιλογή των υποψηφίων της συμβατικής ανάθεσης του επίμαχου έργου.

Στη συγκεκριμένα περίπτωση, ο σκοπός του κοινοβουλευτικού ελέγχου συνίσταται στον έλεγχο της αξιοκρατικής επιλογής των προσώπων που συνήψαν σύμβαση έργου με το ΙΚΑ κατόπιν συγκρίσεως των ουσιαστικών προσόντων των επιλεγέντων και των αποκλεισθέντων υποψηφίων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της Αρχής ότι "δεν κωλύεται από το Ν. 2472/1997 η χορήγηση από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους ενδιαφερόμενους βουλευτές, του συνόλου των πιο πάνω εγγράφων στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου".

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η Αρχή δεν προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας με βάση τους κανόνες του ν. 2472/1997 και συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζει το άρθρο 5 του νόμου αυτού, αλλά αορίστως επικαλείται την ανάγκη άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Βεβαίως, η διάταξη του άρθρου 5 § 2 δ΄ καθιστά νόμιμη την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου (βλ. Ιγγλεζάκη, Δίκαιο της πληροφορικής, 2008, σελ. 236 επ.) και συνεπώς, ενώ η απόφαση στην οποία κατέληξε η Αρχή είναι κατ' αποτέλεσμα ορθή, το σκεπτικό της δεν είναι εμπεριστατωμένο και αρκούντος σαφές.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων

Μια σταθερή θέση κατακτά το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων. Αρκεί κανείς να επισκεφθεί την ηλεκτρονική σελίδα των εκδόσεων Σάκκουλα, www.sakkoulas.gr, όπου στο μενού "προϊόντα" μπορεί να επιλέξει κατηγορία. Μία τέτοια είναι η κατηγορία ηλεκτρονικό εμπόριο - η/υ.

Τούτο καταδεικνύει ότι το δίκαιο της πληροφορικής βρίσκει αναγνώριση και στην ελληνική νομική βιβλιογραφία, πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό, εδώ και δεκαετίες. Από τη μεριά μας, ελπίζουμε να εμπλουτισθεί περισσότερο η σχετική βιβλιογραφία με νέες, επίκαιρες μελέτες.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Το μέλλον του Διαδικτύου

Οι δυνατότητες πολυμέσων του Διαδικτύου το ανέδειξαν ως ένα από το πιο δυναμικά μέσα επικοινωνίες στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Το Διαδίκτυο είναι η νέα επανάσταση που αλλάζει οικονομικές δομές, τις συνήθειές μας, ακόμα και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Σήμερα, ένα δισ. άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να πολλαπλασιαστεί. Ωστόσο, το Διαδίκτυο βρίσκεται αντιμέτωπο με τεχνικά προβλήματα που θα πρέπει να λύσει για να συνεχισθεί η ανάπτυξή του.Πηγή: Europes' Information Society Portal

"Wanted: Cyberellas for Europe"Το μέλλον της ανάπτυξης της ΕΕ βρίσκεται στην οικονομία των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται εξέχουσα σημασία στην εκπαίδευση γυναικών για την απόκτηση δεξιοτήτων που θα τις επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό. Οι εξειδικευμένες γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα ως Cyberellas.


Στον ιστοχώρο της Διεύθυνσης Information Society της ΕΕ δημοσιεύεται ανακοίνωση σχετικά με τη Συνάντηση του Φόρουμ των Γυναικών για την Οικονομία και την Κοινωνία στην Deauville της Γαλλίας, όπου η Επίτροπος Βίβιαν Ρέντιγκ θα συναντηθεί με γυναίκες εκπροσώπους από την πολιτική και τη βιομηχανία και θα συζητήσει το ζήτημα της εκπαίδευσης γυναικών στις ΤΠΕ.

Στην Ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι έως το 2010 αναμένεται να υπάρχει έλλειψη 300.000 ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα των ΤΠΕ, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί και από γυναίκες. Σήμερα, σημειώνεται ότι στο Βέλγιο υπάρχει έλλειψη προσωπικού 10.100 ατόμων, στην Πολωνία 18.300, στην Ιταλία 2.800, στη Γαλλία 4.300, στην Ισπανία 41.800 και στη Γερμανία 87.800!

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

ΕΔΔΑ: Παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένωνΣτις 17 Ιουλίου 2008 το ΕΔΔΑ εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση I v. Finland, no. 20511/03, με την οποία έκρινε ότι παραβιάσθηκαν τα προσωπικά δεδομένα της προσφεύγουσας "Ι" και καταδίκασε την φινλανδική κυβέρνηση σε αποζημίωση ποσού 13,771 ευρώ και δικ. δαπάνη 20,000 ευρώ.

Στην προκείμενη υπόθεση, η "Ι" ισχυρίσθηκε ότι ο προσωπικός ιατρικός της φάκελος παραβιάσθηκε από τρίτους και εξ αυτού του λόγου αυτή απολύθηκε από την εργασία της. Η παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά της δεδομένα δεν αρχειοθετήθηκε, διότι δεν υπήρχαν αρχεία το 1992.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι το Νοσοκομείο, στο οποίο διατηρούνταν το ιατρικό αρχείο της "Ι" ελεγχόταν από το φινλανδικό Δημόσιο και συνεπώς αυτό ήταν υπεύθυνο για τις πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με το Νοσοκομείο (αντίστοιχα, στη χώρα μας, ισχύει η ΕισΑΚ 105). H παρανομία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνίσταται στην παράλειψη εκ μέρους του φινλανδικού Δημοσίου να λάβει μέτρα ασφάλειας δεδομένων, ώστε να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινοτική οδηγία 95/46 (η οποία δεν εφαρμόζεται εδώ) προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας στο άρθρο 17.

Σημαντικό είναι, ακόμα, ότι σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ασθενείς (ιατρικά δεδομένα) αφορούν την προσωπική τους ζωή και συνεπώς εν προκειμένω βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 8 ΕΣΔΑ.

Βιβλιογραφία:
J. Raman, European Court of Human Rights: Failure to take effective information security measures to protect sensitive personal data violates right to privacy – I v. Finland, no. 20511/03, 17 July 2008 (abstract)

“I” v Finland - Data Protection and Privacy
(click )

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Διεθνές Συνέδριο 26-28 ΙουνίουCEPE 2009
International Society for Ethics and Information Technology (INSEIT)

Eighth International Conference of Computer Ethics:
Philosophical Enquiry
IONIAN UNIVERSITY - INSEIT
26-28 June 2009, Ionian Academy
Corfu, Greece
The CEPE (Computer Ethics Philosophical Enquiry) conference series is recognized as one of the premier international events on computer and information ethics attended by delegates from all over the world. Conferences are held about every 24 months, alternating between Europe and the United States.

CEPE 2009 is the eighth conference in the series and will be held at the Ionian University, Corfu, Greece.

Organised by:

* Department of Archives and Library Science, Ionian University
* Department of Informatics, Ionian University
* International Society for Ethics and Information Technology (INSEIT)

Pre Event:

logo_tab.jpg
2nd International Seminar in Information Law
25 June 2009, Corfu, Greece

Deadline for submission
of paper abstracts
(Extended):
10 November 2008
01 December 2008

Deadline proposals for
panel discussions
(Extended):
10 November 2008
01 December 2008

Referee decision sent to
those who have submitted
paper or panel proposals:
30 January 2009

Deadline submission
Papers:
29 April 2009