Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφωνΜε το από 25/8/2010 δελτίο τύπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε μια σειρά μέτρα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "ψηφιακή σύγκλιση", αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία συστήματος εθνικού ποινικού μητρώου, η ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταστημάτων κράτησης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζόμενων με την κοινωνία, η αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία στην πορεία ολοκλήρωσης της ψηφιακής αναβάθμισης της δικαιοσύνης έχει, ασφαλώς, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η οποία θα σημάνει την απαλλαγή μεγάλου φόρτου εργασίας από τις διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων, ενώ η ψηφιακή καταγραφή πρακτικών υφίσταται ήδη στα Πολυμελή Πρωτοδικεία και ελπίζουμε να γενικευθεί η χρήση της.

Θα πρέπει να σημειωθεί η παρατήρηση ότι για να λειτουργήσει η ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ΚΠολΔ, όπως συνέβη ήδη με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι απαιτούνται και περαιτέρω βήματα για την ηλεκτρονικής δίκης, ήτοι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης πολυμέσων στην αποδεικτική διαδικασία, η έκδοση των αποφάσεων να γίνεται ηλεκτρονικά, όπως και η εκτέλεση κοκ.


Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου αναφέρονται, ειδικότερα τα εξής:

1) Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Το έργο αφορά τη δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο τα Ποινικά Μητρώα των Πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας.

Με την υλοποίηση του έργου:
1) παρέχεται η δυνατότητα προς τους πολίτες για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω του δικτυακού τόπου.
2) επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και με τις κεντρικές Βάσεις Π.Μ. των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι:
1. Οι δικαστικές αρχές (εισαγγελέας, τακτικός ανακριτής, επίτροπος στρατοδικείου).
2. Οι διευθυντές των φυλακών, σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων.
3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές αρχές,
Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία για όσους πρόκειται να μεταναστεύσουν.
5. Οι αρμόδιες αρχές για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
6. Τα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση άδειας οπλοφορίας, χρήσης εκρηκτικών κ.τ.λ..

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 13.869.087,00€

2) Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου – On line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών.

Αποτελεί έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.

Αφορά το σύνολο των πολιτών της χώρας (ανάγκη για κάλυψη των 1.200.000 δικογράφων που κατατίθενται ετησίως σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων και 250.000 συμβολαίων και αφορούν αντίστοιχο διακριτό αριθμό πολιτών). Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην παρούσα κατάσταση δημιουργούν εστίες έντονης δυσανασχέτησης, κακής εξυπηρέτησης, απώλειας χρόνου, και υψηλής επαναλαμβανόμενης γραφειοκρατίας.

1. Ουρές για την αγορά Ενσήμων παράστασης από τους μικροπωλητές στα δικαστήρια
2. Επικόλληση ενσήμων στα δικόγραφα (Ταμείου Νομικών, Ταμείων Προνοίας, Προείσπραξης κτλ)
3. Επικόλληση στα επίσημα αντίγραφα του φακέλου κατάθεσης μεγαρόσημων,
4. Ατελείωτες ουρές για την κατάθεση Δικογράφου και θεώρηση αντιγράφων για περαιτέρω ενέργειες (κοινοποιήσεις, κλπ)
5. Συνωστισμός και επιβάρυνση της εργασίας των υπηρεσιών των Δικαστηρίων
6. Μεγάλος χρόνος απάντησης των Δικαστηρίων από την υποβολή αιτήματος.
7. Μεγάλος αριθμός επισκέψεων στα δικαστήρια για την έρευνα της πορείας της υπόθεσης, με ταυτόχρονη επιβάρυνση των υπηρεσιών.
8. Αδυναμία μελέτης Δικογραφίας από το Δικαστή, από μακριά και αδυναμία έκδοσης της απόφασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο της πορείας την ένδικης επίλυσης της διαφοράς. (έγκαιρης ενημέρωσης του πολίτη, προθεσμίες εκτέλεσης και άσκησης ή παραίτησης από τα
ένδικα μέσα).
9. Ετήσια επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων (ουρίτσες) στα Βιβλιάριά του κάθε δικηγόρου για να μπορέσει να έχει αυτός ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. Ο καταμερισμός γίνεται στα αντίστοιχα ταμεία και το συνολικό τους κόστος υπερβαίνει τα
700.000€ ετησίως και επιβαρύνει τόσο τα Ταμεία, όσο και τους Συλλόγους.
10. Οικονομικές Βεβαιώσεις για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής Δήλωσης και τελευταία (έναρξη από 1/7/2010) περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τους δικηγόρους.

Η λειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν πέραν των πολιτών, παρέχει άμεση εξυπηρέτηση:

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
2. Στη Ε.Ε. (ένταξη στη Δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης -E Justice)
3. Στα Δικαστήρια όλης της χώρας
4. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
5. Στα Ταμεία Υγείας - Πρόνοιας
6. Στα Ταμεία Συνεργασίας και υποστήριξης Νέων Δικηγόρων
7. Στο Υπουργείο Οικονομικών (φόρος Εισοδήματος - ΦΠΑ)
8. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους
9. Στους Δικηγόρους
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 4.477.482,45€

3) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης

Η υλοποίηση του έργου είναι εξέχουσας σημασίας, και στοχεύει στο να αντιμετωπίσει προβλήματα και να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του Ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα αναγκών, όπως αντιπροσωπευτικά αναφέρονται:

- Η διασύνδεση των περιφερειακών καταστημάτων κράτησης με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιφέρει την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
- Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή κατηγορίας με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες κλπ).
- Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίες θα απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών.
- Η ενίσχυση της κοινωνικής θέσης των κρατουμένων, η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους και η ολοκληρωμένη ταχεία και πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων με αυτούς φορέων και χρηστών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ.
- Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών για τους φυλακισθέντες /αποφυλακισθέντες.

Οι Ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της υλοποίησης του έργου αφορούν στην:
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικών κράτησης
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση βεβαιώσεων ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός επισκεπτηρίων επιχειρήσεων (Δικηγόρων)
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός επισκεπτηρίων πολιτών (Συγγενών)
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
- Ηλεκτρονική διάθεση αιτήσεων/εγγράφων για την συντομότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των καταστημάτων κράτησης προς την Κεντρική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς
- Ηλεκτρονική διάθεση επιλεγμένων πληροφοριών / Ηλεκτρονικός φάκελος κρατουμένου προς πιστοποιημένους εκπροσώπους
- Αναγγελία έκτακτου συμβάντος
- Υπηρεσίες πληροφόρησης προς το ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό (κρατούμενους, συγγενείς, δικηγόρους, πρεσβείες, προξενεία, κ.α.) / Δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτιμάται ότι οι πιθανοί χρήστες και
ωφελούμενοι των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα είναι οι κρατούμενοι (περίπου 12.000 ), οι άμεσοι συγγενείς τους (περίπου 40.000), οι εν δυνάμει ή εν ενεργεία δικηγόροι τους (περίπου 10.000), κοινωνικές υπηρεσίες και σύλλογοι (όπως η «Επάνοδος», οι σύλλογοι αποφυλακισμένων, οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων) αλλά και άλλοι φορείς (όπως πρεσβείες, προξενεία, σύλλογοι μεταναστών, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Στον αριθμό των πιθανών χρηστών περιλαμβάνεται και το σύνολο των αποφυλακισθέντων (περίπου 200.000).

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 5.584.815,00€


4) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία

Η υλοποίηση του έργου αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από την ΕΠΑΝΟΔΟ στους κρατούμενους και αποφυλακιζόμενους της χώρας, στοχεύοντας στη δημιουργία του τεχνολογικού εκείνου πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ταχύτερη
διεκπεραίωση των διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και την πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων της για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Κορωνίδα του έργου αποτελεί η δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης ώστε να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες (αποφυλακισμένοι, αποφυλακιζόμενοι).

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρονται μέσω της Πύλης είναι οι παρακάτω:
- Υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού – ανεύρεσης εργασίας
- Υπηρεσία δημιουργίας/επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος βάσει προτύπων και δυνατότητα (αυτόματης) αποστολής για τις θέσεις εργασίας που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων
- Ηλεκτρονική αίτηση της εισηγητικής έκθεσης κοινωνικού λειτουργού
- Υπηρεσία ηλεκτρονικού συμβούλου για θέματα εργασίας, ναρκωτικών, κλπ
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση κουπονιών διαμονής
- Υπηρεσία αναζήτησης και πληροφόρησης κλαδικών και εργασιακών θεμάτων
- Υπηρεσία Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ευέλικτη αναζήτηση βάσει κλειδιών, θεμάτων, κατηγορίας, τίτλου και συνδυασμού αυτών
- Υπηρεσία ασύγχρονης εκπαίδευσης
- Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (forum)
- Υπηρεσία πληροφόρησης προς το ξενόγλωσσο κοινό, με περιεχόμενο στις πιο συνήθης ξένες γλώσσες
- Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας - Υπηρεσίες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα προβλήματα των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών
(Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής ένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων)
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 680.497,50€

5) Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στοχεύοντας στη δημιουργία του τεχνολογικού πλαισίου που εξασφαλίζει την ταχύτερη διεκπεραίωση των
διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών της χώρας.
Στόχοι του έργου είναι:
· Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συμπεριλαμβάνει την:
- ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης ένδικων βοηθημάτων (one stop-shop)
- ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης και παρακολούθησης αιτημάτων
- ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης υποθέσεων
- παρακολούθηση πορείας των αιτημάτων και των υποθέσεων (μέσω portal, mail, τηλεφώνου)
· Η διαρκής ανωνυμοποίηση των εγγράφων που δύνανται να διατεθούν ηλεκτρονικά μέσω του λογισμικού της Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου
· Η δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας Ελέγχου Πολυθεσίας και Ύψους Αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων
· Η δημιουργία on-line οδηγού βοηθείας για τους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών για την step-by-step καταχώρηση στοιχείων και παρακολούθηση διαδικασιών
· Η δημιουργία συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών που περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας
· Η διαλειτουργικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους ελεγχόμενους φορείς για τις ανάγκες του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου.
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.316.493,60€

6) Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση του συστήματος καταγραφής, αρχειοθέτησης και διάθεσης των πρακτικών των δικαστηρίων της χώρας για την αύξηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, την επίτευξη του κράτους δικαίου και τη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη.
Η υποβοήθηση στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών αυτών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται προς το ενδιαφερόμενο κοινό
μέσω του δικτυακού τόπου είναι οι παρακάτω:
- Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για αντίγραφο Πρακτικών από τους έχοντας έννομο συμφέρον (δικηγόροι, διάδικοι)
- Ηλεκτρονική λήψη (σε μορφή κειμένου) αντιγράφου Πρακτικών
- Ηλεκτρονική λήψη κατάστασης/αποτελέσματος αιτήσεως για έκδοση αντιγράφου Πρακτικών
- Ηλεκτρονική κατάθεση αναπομπής των πρακτικών
- Ηλεκτρονική λήψη κατάστασης/αποτελέσματος αναπομπής
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων δικαστικών λειτουργών και γραμματέων έδρας (ηλεκτρονική υποβολή πρακτικών από Γραμματέα Έδρας, έλεγχος και πιστοποίηση από Δικαστή)
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 11.337.007,80€

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

ECJ: Internet gambling


Court of Justice of the European Union
PRESS RELEASE No 75/10
Luxembourg, 8 July 2010


Swedish legislation which prohibits the promotion of gambling organised on the Internet by private operators in other Member States for profit is consistent with Community law. However, Community law precludes national legislation which penalises the promotion of gambling organised in Sweden without a licence differently from that of gambling organised outside Sweden

Swedish legislation on gambling prohibits and penalises the promotion in Sweden of gambling organised outside that Member State. It reserves the right to organise gambling to operators pursuing socially beneficial objectives or those which are in the public interest.

Mr Sjöberg and Mr Gerdin were the editors in chief and publishers, respectively, of the Swedish newspapers Expressen and Aftonbladet. Between November 2003 and August 2004, they published on the sports pages of their newspapers advertisements for gambling offered on the Internet sites of the companies Expekt, Unibet, Ladbrokes and Centrebet, established in Malta and the United Kingdom. On the basis of those facts, considered to infringe the Swedish law on gambling, they were each sentenced to a criminal penalty of a fine of SEK 50 000 (approximately EUR 5 200) at first instance.

The Svea hovrätt (Stockholm Court of Appeal, Sweden), which must rule on the appeals brought by Mr Sjöberg and Mr Gerdin, questions whether the legislation on which the convictions are based and, more specifically, the provisions which fix the penalties applicable to promotion in Sweden of gambling organised outside that Member State, comply with Community law.

In today’s judgment, the Court observes first of all that Community law requires the abolition of all restrictions on the freedom to provide services, even if those restrictions apply without distinction to national providers of services and to those from other Member States, when they are liable to prohibit, impede or render less advantageous the activities of a service provider established in another Member State where it lawfully provides similar services.

The Court states that the effect of the Swedish legislation, which prohibits the promotion in Sweden both of gambling organised legally in other Member States and of unlicensed gambling in Sweden, is to restrict Swedish consumers’ participation in such gambling.

However, Community law allows restrictions justified, inter alia, on grounds of public policy, public security or public health. In the absence of harmonisation at European Union level as regards gambling, it is for each Member State to determine in that area, in accordance with its own scale of values, how to protect the interests in question. The Member States are therefore free to set the objectives of their policy on gambling and, where appropriate, to define in detail the level of protection sought. The restrictive measures that they impose must nevertheless satisfy the conditions laid down in the case-law of the Court as regards their proportionality and it is necessary to examine in particular whether the Swedish legislation is suitable for achieving the legitimate objective or objectives invoked by that Member State, and whether it does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

The Court observes that it is clear that the exclusion of private profit-making interests from the gambling sector is, according to the referring court, a fundamental principle of the Swedish legislation in this field. Those activities are reserved in Sweden to bodies pursuing objectives which are socially beneficial or in the public interest and licences for the operation of gambling have been granted exclusively to public or charitable bodies.

The Court states in this connection that considerations of a cultural, moral or religious nature can justify restrictions on the freedom of gambling operators to provide services, in particular in so far as it might be considered unacceptable to allow private profit to be drawn from the exploitation of a social evil or the weakness of players and their misfortune. According to the scale of values held by each of the Member States and having regard to the discretion available to them, a Member State may restrict the operation of gambling by entrusting it to public or charitable bodies.

Since the gaming operators which caused the advertisements on account of which the criminal proceedings in the main actions were initiated to be published are private undertakings run for profit, which could never have obtained licences for the operation of gambling under Swedish legislation, the Court concludes that the Swedish legislation reflects the objective of the exclusion of private profit-making interests from the gambling sector and may be regarded as necessary in order to meet such an objective. Community law therefore does not preclude such legislation.
Next, the Court notes that the Swedish law referred to by the Svea hovrätt provides for criminal sanctions only in relation to the promotion of gambling organised in another Member State and does not apply to the promotion of gambling organised in Sweden without a licence, that latter offence being punishable only by an administrative penalty. It observes, however, that there is a disagreement between the Swedish Government, on the one hand, and Mr Sjöberg and Mr Gerdin, on the other, on the issue of whether another Swedish law provides for penalties for the promotion of gambling organised in Sweden without a licence which are equivalent to those applied in respect of the promotion of gambling organised in another Member State.
The Court points out that, in the context of these proceedings, the interpretation of provisions of national law is a matter for the courts of the Member States, not for the Court of Justice. Consequently, it is for the referring court to examine whether the two infringements at issue, although covered by different laws, are nevertheless subject to equivalent treatment. That court must in particular ascertain whether, on the facts, those infringements are prosecuted by the competent authorities with the same diligence and culminate in the imposition of equivalent penalties by the competent courts.

Thus, the Court concludes that, if the two infringements at issue receive equivalent treatment, the national legislation cannot be regarded as discriminatory. On the other hand, if the persons carrying out the promotion of gambling organised in Sweden without a licence incur penalties which are less strict than those imposed on the persons who advertise gambling organised in other Member States, then the Swedish arrangements are discriminatory and thus infringe Community law.