Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Τα πλαίσια (frames) σε ιστοσελίδες δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςΣύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση  C-348/13 (BestWater Internationalπου δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, τα πλαίσια στις ιστοσελίδες, όπως π.χ. ένα βίντεο youtube στο facebook, δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από το δικηγορικό γραφείο Knies & Albrecht που συμμετείχε στη δίκη ενώπιον του ΔΕΕ. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω τεχνική αποτελεί δημόσια παρουσίαση υπό την έννοια της οδηγίας 2001/29 και δέχθηκε ότι η παρουσίαση αυτή δεν γίνεται προς ένα νέο κοινό και, συνεπώς, δεν παρουσιάζεται το ως άνω δικαίωμα. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή εφαρμόζει τη νομολογία στην υπόθεση Svensson.

Το προδικαστικό ερώτημα είχε ως εξής:
Αποτελεί η ανάρτηση σε ιστοσελίδα έργου τρίτου το οποίο διατίθεται στο κοινό μέσω άλλης ιστοσελίδας, υπό περιστάσεις όπως αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της κύριας δίκης, παρουσίαση στο κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 1 , έστω και αν το ξένο έργο δεν παρουσιάζεται, με τον τρόπο αυτόν, σε κάποιο νέο κοινό ούτε η παρουσίαση πραγματοποιείται βάσει κάποιας ειδικής τεχνικής διαδικασίας η οποία διαφέρει από την αρχική παρουσίαση;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου