Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Intellectual property issues for start-ups

Speech at: STARTUP LAUNCHPAD, Saturday, 13/9/2014, at 18:00

http://www.gdgplayground.org/startups/

Thessaloniki , Pavillion 14, Egnatia 154Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου