Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

EU Study: Towards a New EU Legal Framework for Data Protection and Privacy


The EU Directorare General for Internal Policies recently published a Study on a New EU Legal Framework for Data Protection and Privacy, which was requested by the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

This study addresses the new challenges stemming from data processing policies and systems falling in the scope of police and judicial cooperation in criminal matters in the EU Area of Freedom, Security and Justice. It identifies a set of common basic principles and standards for the genuine assurance of data protection in all the phases of EU policymaking and for the effective implementation of this fundamental right.
The study puts forward a set of recommendations to guide the European Parliament’s role and legislative inputs into the upcoming revision of the EU legal framework on data protection, which is expected to be launched by the end of 2011.

The authors of the study are:
Prof. Didier Bigo (Centre d’Etudes sur les Conflits, C&C)
Dr Sergio Carrera (Centre for European Policy Studies, CEPS)
Ms Gloria González Fuster (Vrije Universiteit Brussel, VUB)
Prof Elspeth Guild (CEPS and Radboud University of Nijmegen)
Prof. Paul de Hert (Vrije Universiteit Brussel, VUB)
Dr Julian Jeandesboz (Centre d’Etudes sur les Conflits, C&C)
Dr Vagelis Papakonstantinou (Vrije Universiteit Brussel, VUB)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου