Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)


Δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου το τελικό κείμενο της συμφωνίας για την καταπολέμηση των απομιμήσεων(Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Οι διαπραγματεύσεις για την ACTA ξεκίνησαν στον Ιούνιο του 2008, με βάση ένα σχέδιο που υποβλήθηκε στην Ιαπωνία στην προετοιμασία της συνόδου των χωρών G8 και στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ. Μέχρι τη συμφωνία προηγήθηκαν 11 γύροι συνομιλιών.

Οι χώρες που συμμετείχαν στις συνομιλίες ήταν οι Αυστραλία, Καναδάς, ΕΕ, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Μαρόκο, Ν. Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ελβετία και οι ΗΠΑ.

Η συμφωνία έχει στόχο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθιερώνοντας ένας ενιαίο, διεθνές πλαίσιο, ένα κατάλογο "βέλτιστων πρακτικών" που θα βοηθήσει τα συμβαλλόμενα μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως έναντι των απομιμήσεων και της πειρατείας, η οποία υπονομεύει το νόμιμο εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αστικών, ποινικών κυρώσεων, μέτρων σχετικά με την επιβολή στα σύνορα, στο ψηφιακό περιβάλλον κλπ.

Ειδικά για το ψηφιακό περιβάλλον του Διαδικτύου, η συμφωνία για πρώτη φορά προβλέπει εναρμονισμένες διατάξεις για την καταπολέμηση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Έτσι, στο άρθρο 2.18, παραγρ. 4, προβλέπει ότι οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει να διατάσσονται να παρέχουν πληροφορίες για τους συνδρομητές (με βάση τη διεύθυνση ΙΡ από την οποία προέρχεται η προσβολή):

Each Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its
competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of infringement of at least trademark and copyrights or related rights and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing at least the right holder’s trademark and copyright or related rights. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with each Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

Η παραπάνω διάταξη είναι ισορροπημένη, καθώς σταθμίζει το δικαίωμα του δικαιούχου με το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, ισχυρές αντιρρήσεις υπάρχουν κατά της συμφωνίας, καθώς υποστηρίζεται ότι περιέχει υπερβολικούς περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών και της ιδιωτικής ζωής, βλ. σχετικά εδώ

Βλ. το κείμενο της ACTA εδώ

βλ. σχετικά:
Ευρωπαϊκή Ένωση: The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

ΜΕΜΟ: All you want to know about the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου